Генетика

Теорије о пореклу Срба, Историјски извори, Митови, Епови, Обичаји Срба, Етнологија, Народна култура, Антика, Средњи Век, Новија историја, Археологија, Генетика, Антропологија, Лингвистика...

Re: Генетика

Порукаод Aнa » Пет Феб 22, 2013 9:54 pm

Sloveni kao manjina

Sudeći po antigenu HLA-B8, Sloveni u strukturi našeg stanovništva čine samo 13,43 odsto. Većinu stanovništva SCG čine starosedeoci Balkana: dinarci i razni mediteranci. Svoj izvorni jezik dinarci sačuvali samo kod Gruzina

GENI zaduženi za krvne grupe belih krvnih zrnaca pokazuju mnogo veću varijabilnost od gena ABO sistema, pa nam mogu pomoći da preciznije definišemo određene populacije. Na primer, antigen HLA-B8 prati izvorne Slovene, Germane, Kelte, Indoirance, i ostale narode koji su pripadnici nordijskog rasnog tipa. Zastupljenost antigena HLA-B8 u potpunosti pokriva zastupljenost indoevropske grupe jezika, od Irske do Indije, što je potvrda za zajedničko genetsko poreklo svih izvornih nosilaca indoevropske grupe jezika. Antigen HLA-B8 odlikuje Slovene u našoj zemlji, i njega ima svega 13,43 odsto stanovništva.
Većinu ostalog stanovništva Srbije i Crne Gore čine starosedeoci Balkana: dinarci i razni mediteranci. Kod nas su, takođe, prilično zastupljeni Ugrofinci, bilo preko Mađara, bilo preko starosedelaca nekada zaleđene Evrope, a koji su se sa Alpa spustili u Panoniju. Mongoli su se sa Slovenima najviše izmešali preko Avara, a zatim preko Turaka.
Na osnovu zastupljenosti markera HLA-B gena u našoj zemlji, analizirajući genetsko poreklo bar jednog roditelja, 29,02 odsto stanovništva ima dinarski antigen HLA-B5, zatim, drugi po redu zastupljenosti su potomci starih Pelazga - istočni mediteranci čiji antigen HLA-B35 ima 24,09 procenata.
Zapadnomediteranski antigen HLA-B18 ima 17,76 odsto stanovništva, a atlantsko mediteranski antigen HLA-B12 ima 16,03 postotaka stanovništva. Zatim su na redu izvorni Sloveni, čiji antigen HLA-B8 ima 13,43 stanovništva. Semićana ima 11,78 procenata, Ugrofinaca 10,65, “turskih” ili “avarskih” Mongola 8,75, istočnih Mongola 4,94 odsto, itd.

LEKURI KAO ORO
DINARSKI genetički markeri pokazuju strukturalnu bliskost sa ostalim rasnim tipovima koje odlikuje nulta krvna grupa: raznim mediterancima i kromanjonskim tipom, a takođe otkrivaju njegovu veliku genetičku udaljenost od nordijskog rasnog tipa, kao i od Mongola i od Semićana, iako je sa Semićanima dinarski tip prilično izmešan, verovatno još u svojoj prapostojbini. Kod nas je dinarski tip najzastupljeniji u Crnoj Gori, Hercegovini i zapadnoj Srbiji, kao i u kolonizovanom stanovništvu Vojvodine. U Evropi su dinarci, osim na Balkanu, veoma zastupljeni i na Karpatima severne Rumunije i jednog dela Ukrajine. U svetu su dinarci najzastupljeniji na Kavkazu kod Gruzina, na jugu Saudijske Arabije, na području Iraka, i u Avganistanu i Pakistanu među Paštunima tj. talibanima.
Celu populaciju, koja je nasledila antigen HLA-B5, odlikuje izražena gordost, buntovnost prema autoritetima i ratobornost. Na primer, paštuni kažu za sebe: “Mi rado podnosimo nerede, sukobe, svađe, ali ne možemo da trpimo nikakvu vlast nad nama.” Svoj izvorni jezik dinarci su sačuvali jedino kod Gruzina koji pripadaju takozvanoj kartvelijanskoj jezičkoj grupi na Kavkazu. Iako su naši dinarci na Balkanu sačuvali samo nekoliko reči iz svog izvornog jezika (pura - hrana, itd), akcentuacija naših crnogorskih dinaraca se jedva razlikuje od na primer, akcentuacije gruzijskog plemena Lazi. Gruzijska muzika i danas pokazuje istovetnost sa crnogorskom, hercegovačkom i dalmatinskom muzikom. Antropolog Špiro Kulišić je pisao o sličnosti gruzijske igre lekuri sa crnogorskim orom.
Izgled gruzijskih dinaraca je istovetan našim dinarcima. Kada Herodot u 5. veku pre n. e. opisuje izgled Gruzina, koji su se pre primanja hrišćanstva zvali Kolhiđani, tada za njih kaže: “Nema nikakve sumnje da Kolhidi pripadaju egipatskoj rasi. Pre nego što sam čuo bilo kakvo pominjanje te činjenice od drugih, to sam i sam primetio. ...Moji sopstveni zaključci zasnivali su se kao prvo na činjenici da su imali crnu kožu i kovrdžavu kosu...”
Ukoliko želimo da utvrdimo kako su izgledali Egipćani iz antičkog vremena, dovoljno je da potražimo slike iz nalazišta Fajum, koje je staro oko dve hiljade godina, i gde se na mrtvačkim pokrovima nalaze crteži pokojnika koji otkrivaju tipične dinarce i mediterance. I dinarci i mediteranci (istočni i zapadni med.) su narodi egipatskog porekla koji se između sebe razlikuju samo po tome što su mediteranci adaptirani za mediteransku, a dinarci za oštru planinsku klimu.

LJUTI MEDITERANCI
ISTOČNI mediteranci ili Pelazgi, koje odlikuje antigen HLA-B35 su najzastupljeniji u severnoj Dalmaciji i kroz čitavu dolinu podunavlja i posavine, kroz Panoniju, obuhvatajući istočnu Austriju i Bavarsku. Veoma su zastupljeni i na jugozapadu Grčke. Današnje Palestince takođe odlikuje izražena distribucija antigena HLA-B35. Oni zapravo predstavljaju potomke nekadašnje minojske tj. pelaške kulture, koja je pre nekoliko hiljada godina doživela egzodus sa Krita na obale današnje Palestine. Isto genetsko poreklo ima jedan deo izvornih Egipćana, kao i starosedelaca Indije - Dravida, koji predstavljaju semitizovane istočne mediterance.
Zapadni mediteranci su genetički i antropološki slični istočnim mediterancima. Najzastupljeniji su u Španiji, na Siciliji, u južnoj Italiji, a takođe i na Crnogorskom primorju (sa područjem Podgorice), jugu Srbije, i posebno na Kosovu. Uglavnom su zastupljeni na području romanske grupe jezika i mediteranskog primorja. Zbog izražene sujete zapadni mediteranci vole da poziraju. Na njihovim korzoima možemo prepoznati njihova “nameštena” lica, neprirodne poze koje prave i koje otkrivaju njihovu želju da budu zapaženi i dopadljivi. Takođe, zbog izražene sujete robovi su javnog mnjenja. U strahu da ne izgube odobravanje svojih bližnjih, žrtvovaće svako načelo pravde. Onaj ko u njihovoj zajednici postupa po pravdi, a ne po bliskosti i srodstvu, biva proglašen izdajnikom.
Antropolog Artur de Gobino, veoma se loše izrazio o njihovom karakteru: “Bezočan, podao, neznalica, lupež, razvratnik, spreman je da proda sestru, ženu, svoju zemlju i svoga gospodara, a u vlasti je od besprimernog straha od siromaštva, patnje, ubistva i smrti.” Za razliku od dinaraca, zapadni mediteranci su plašljivi i zato pogodni za formiranje mafijaške hijerarhije. Gde god je zastupljen njihov antigen HLA-B18 imamo posebno zastupljenu mafiju i krvnu osvetu. Svi zapadni mediteranci govore sličnom akcentuacijom, bilo da žive na Siciliji, bilo da žive u južnoj Srbiji, Kosovu ili na Crnogorskom primorju. NJihov govor ima melodiju i ritam sličan motivima sicilijanske nacionalne pesme “Tarantele”.

SEKIRA I ŠJEKIRA
ATLANTSKI mediteranci su nosioci nekadašnje megalitske kulture zapadne Evrope (Stonehenge, i sl.). U našoj zemlji su najzastupljeniji na području Crne Gore i Hercegovine, a, takođe, i u vlaškom stanovništvu. Veoma su zastupljeni u centralnoj Dalmaciji (Split i okolina) kao i na dalmatinskim ostrvima. U Evropi su najzastupljeniji na području Irske, Škotske, Velsa, zatim na tlu zapadne Francuske, kod Baskijaca, a takođe i na području južne Poljske. Antropolozi smatraju da su Vikinzi bili uglavnom tog rasnog tipa, naravno, kasnije izmešani i sa Germanima tj. nordijskim rasnim tipom. Atlantski mediteranci spadaju među najviše ljude na svetu, pa antropološka sličnost visokih Nikšićana sa potomcima visokih prekeltskih starosedelaca Irske, Škotske i Norveške ima zajedničko genetsko objašnjenje.
NJihov specifičan antigen HLA-B12 nalazimo u ogromnoj meri zastupljen na Uskršnjem Ostrvu kao i u centralnoj Africi, među visokim Tutsima.
Atlantske mediterance odlikuje izražena nesebičnost, srdačnost i otvorenost, ali i jaka želja za moći i ratoboran duh, koje su od njih u Evropi mešanjem poprimila i mnoga germanska plemena. Želju za moć i ratoboran duh prepoznajemo i kod nekadašnjih Vikinga, i kod današnjih Iraca i Škotlanđana, kao i kod južnih Poljaka, pa i kod naših Nikšićana i mnogih Hercegovaca. Bliska genetska braća atlantskih mediteranaca su Sinidi (HLA-B13) - izvorni Kinezi (narod Hana, zastupljen na severu Kine) i veći deo Korejaca. Naziv Sinidi u nauci vodi poreklo iz biblijske tradicije. Naime, imenom Hananovog sina Sina, nazvana je u Svetom pismu jedna daleka zemlja, koju jevrejsko predanje poistovećuje sa Kinom. Interesantno je da i Korejci imaju sačuvano predanje da vode poreklo od svog prapretka Hanina. Naziv Han na kineskom znači “nasilnik”. Iako su danas Sinidi veoma izmešani sa Mongolima, oni nemaju nikakvu antropološku ni genetsku bliskost sa njima. I atlantske mediterance u Evropi (HLA-B12) i Sinide u Aziji (HLA-B13) odlikuje izražena visina i zajednički antigen HLA-DR7, što dokazuje njihovo zajedničko poreklo. I po fizičkom izgledu, i po lingvističkim atributima, kao i po karakternim sklonostima, oni se između sebe gotovo uopšte ne razlikuju.
Notnu lestvicu atlantskih mediteranaca u Evropi, i Sinida u Aziji odlikuje anhemitonska pentatonika tj. crne dirke na klaviru, pa je to razlog zašto su keltska i kineska muzika tako međusobno slične. Međusobna bliskost naših Nikšićana, sa Poljacima, Ircima, severnim Kinezima i Korejcima se može primetiti i u njihovim zajedničkim lingvističkim atributima. Odlikuje ih podizanje melodije rečenice i upotreba frikativa (šušteće izgovaranje glasova, zbog izbačenih prednjih zuba - na primer, šj u “šjekira” kod Crnogoraca). I naše vlaško stanovništvo je u određenoj meri izmešano sa atlantskim mediterancima, pa zato pokazuje sličnost sa njima u muzici i nekim drugim antropološkim atributima.

RADNI I - SEBIČNI
UGROFINCI pripadaju uralskoj jezičkoj grupi. Oni su naseljavali nekada zaleđena područja Evrope: Alpe i Skandinaviju, gde su se do danas zadržali, posebno među Laponcima, Fincima, Bavarcima i Savojcima. Ona grana Ugrofinaca koja živi na Alpima se zove alpski rasni tip, i ona se sa Alpa spustila u Panoniju, pa su danas Alpidi veoma zastupljeni u starosedelačkom stanovništvu Banata i Hrvatskog Zagorja. Pre više hiljada godina su se izmešali sa Pelazgima, a pre oko hiljadu godina njima dolaze u susret njihova braća Mađari (Ugri) sa istoka (Urala). Druga grana Ugrofinaca koja živi na tlu Skandinavije, istočnog Baltika i Rusije, veoma se malo razlikuje od Alpskog rasnog tipa, i nosi naziv istočno-baltički rasni tip. Oba rasna tipa odlikuje zajednički ugrofinski antigen HLA-B7. NJegova visoka zastupljenost među Škotlanđanima i Jermenima otkriva da su i oni veoma izmešani sa ugrofinskom populacijom.
Ugrofince odlikuje karakter potpuno suprotan karakteru dinaraca. Ugrofinci su bez sujete i želje za moći, veoma savesni i vredni, pokorni autoritetima, ali i veoma sebični i svakako najveći nosioci autoritarne svesti u Evropi.

http://www.novosti.rs/dodatni_sadrzaj/c ... ao-manjina
Корисников грб
Aнa
 
Поруке: 4090
Придружен: Пет Нов 11, 2011 6:49 pm

Re: Генетика

Порукаод Невена Тошић » Пет Нов 15, 2013 11:27 am

Ја са сигурношћу знам да ми је чукундеда био чист Турчин, који је због неке крвне освете морао да пребегне у Србију и ожени се Српкињом! :zurka (Или је то било још једно колено пре тога? Нисам сигурна...)
Невена Тошић
 
Поруке: 15
Придружен: Сре Нов 06, 2013 4:22 pm

Re: Генетика

Порукаод Aнa » Чет Феб 25, 2016 1:17 pm

ИСТРАЖИВИЊА


Србима генетски најсличнији Македонци


Према подацима „Еупедије”, европске „Википедије”, српски и турски гени су веома различити, што наводно руши мит да смо као народ црни због 500 година под Турцима


Аутор: Јелена Кавајасреда

Мапа објављена на једном европском сајту, да привуче љубитеље генетике и проучавања порекла, послужила је становницима Балкана за нове расправе ко је посрбљен а ко покатоличен и да ли су нам по саставу ДНК ближи Турци или Руси.

Подаци су објављени на сајту „Еупедије”, која се представља као европска „Википедија” и тежи да олакша посетиоцима упознавање са историјом, лингвистиком и генетиком Старог континента. Јасно је назначено да податке не треба узимати као чврсте доказе, већ како је често случај у науци, као модел направљен на основу тренутних сазнања и разумевања аутора. Тамо где генетика није дала непобитне одговоре, понуђена је најлогичнија хипотеза на основу археолошких, историјских и лингвистичких доказа.

Као извор података наведена су генетска истраживања на научним институтима широм света, међу којима и једно обављено у Београду на 104 припадника српске нације 2012. године

Као извор података наведена су генетска истраживања на научним институтима широм света, међу њима и једно обављено у Београду на 104 припадника српске нације 2012. године.

Истраживања су базирана на проучавању хаплогрупа у хуманој генетици. То су групе које имају заједничко порекло и могу да буду један од начина на који може да се посматра генетски састав неке популације. У овом случају анализиране су оне које се базирају на ДНК ипсилон хромозома, који се преноси с очева на синове.

Из табеле произлази да у генетском саставу Срба има највише словенских гена (33 одсто јужнословенских и 16 одсто руских), затим грчко-балканских, блискоисточних (18 одсто), 8,5 одсто германско-нордијских и исто толико типа који се описује као грчко-романски, анадолијски, месопотамски. У мањој мери су заступљени египатски, кавкаски, хунски и урало-фински.

Хрватски портал пренео је податке у тексту „Национализми су мит: нема великих генетских разлика на Балкану”. Новинар је закључио да се из ове перспективе Бошњаци, Словенци, Срби и Хрвати не разликују много. Међутим, читаоци су му замерили да није добро протумачио бројеве и да је једва дочекао да опет пропагира југословенство.

Према подацима из табеле „Еупедије”, закључак је да Хрвати имају укупно више словенских гена него Срби, (61 према 49 одсто), мање грчко-балканских и анадолијских и више келтских, баскијских и саксонских. И код Словенаца су више него код нас заступљени руски и јужнословенски гени (укупно 58 одсто) и имају више келтско-баскијског „материјала”, а мање грчко-романског и блискоистичног.

По овој рачуници, највише словенских хаплогрупа имају Бошњаци, укупно чак 72 одсто, а босански Срби тек 44,5 одсто. Код прекодринских Срба, који су као и Бошњаци и босански Хрвати анализирани на мањем узорку од 100 особа, више од петине гена су грчко-балкански, уз 8,5 одсто анадолијских.

Хрватски „Индекс” издваја и следеће занимљивости: Финска одудара од других нордијских земаља; Британско острво има више заједничког са становницима Француске, Шпаније и Португалије него са становницима скандинавских земаља; Финска дели слично порекло са балтичким земљама, али њене ДНК групе су доста различите од група осталих нордијских земаља; упркос томе што обе земље спадају у немачко говорно подручје – Аустрија и Немачка имају веома различите ДНК групе. С друге стране, Аустрија и Мађарска изгледају врло слично у вези са тим.

Писци коментара на сајту наставили су да међусобно пребројавају крвна зрнца на Балкану и тумаче резултате. Један је написао да му се чини да је наука потврдила став Срба да су и Хрвати и Словенци и Бошњаци само „одметнута племена Срба”, али су га остали ућуткали као „српског бота”. За многе коментаторе на хрватском порталу мапа је доказ да су Срби генетски већином Турци, што тумаче као последицу 500 година турске љубави према Србији.

Исток Павловић, стручњак за интернет и колумниста нашег листа, извукао је другачије закључке:

„Чувени мит: ми смо сви црни, да нам је то од 500 година под Турцима, заправо нема везе са животом. Српски и турски гени су веома различити”, написао је Павловић на свом фејсбук профилу.

Он је упоредио податке и дошао до закључка да су Срби генетски најподударнији са Македонцима (96 одсто), Грцима (66 одсто), Мађарима (65 одсто) Украјинцима (62 одсто) и Румунима (61 одсто).

Све ове податке можда ипак треба узети са резервом, јер се на табели налази и Косово, са генетским саставом становништва који се потпуно разликује и од албанског и од српског.
http://www.politika.rs/scc/clanak/34988 ... -Makedonci
Корисников грб
Aнa
 
Поруке: 4090
Придружен: Пет Нов 11, 2011 6:49 pm

Претходни

Повратак на КОРЕНИ СРБА - историја, традиција, култура

Ко је на вези

Корисника прегледа овај форум: Нема регистрованих корисника и 4 госта

cron