Bilješke o Crnoj Gori

Теорије о пореклу Срба, Историјски извори, Митови, Епови, Обичаји Срба, Етнологија, Народна култура, Антика, Средњи Век, Новија историја, Археологија, Генетика, Антропологија, Лингвистика...

Re: Bilješke o Crnoj Gori

Порукаод Aнa » Чет Мар 02, 2017 7:02 pm

VELIČANI TRAŽE DA SE KONAČNO OTKRIJU SVI DETALJI GENOCIDA IZ 1944. GODINE

Sastavljaju spisak žrtava


Struč­ni tim Ne­vla­di­nog udru­že­nja „Klub Ve­li­ka” za­po­čeo je pri­ku­plja­nje i pre­či­šća­va­nje spi­ska žr­ta­va ge­no­ci­da u Ve­li­ci 28. ju­la 1944. go­di­ne.
– Brat­ski po­zi­va­mo sve Ve­li­ča­ne, ži­te­lje Gor­nje Rža­ni­ce i dru­gih se­la mu­rin­skog di­je­la Gor­njeg Po­li­mlja, kao i rod­bi­nu i po­tom­ke ve­lič­kih žr­ta­va iz osta­lih kra­je­va, ko­ji su se tog kob­nog da­na za­te­kli u Ve­li­ci ili ne­što zna­ju o stra­da­lim srod­ni­ci­ma, kom­ši­ja­ma i pri­ja­te­lji­ma, da nam do­sta­ve po­dat­ke ko­je ima­ju o žr­tva­ma ge­no­ci­da. Dra­go­cje­ni su po­da­ci pre­zi­me, ime oca i ime žr­tve, za uda­tu ime su­pru­ga i dje­vo­jač­ko pre­zi­me. Zna­čaj­ni su i po­da­ci mje­sto i opis po­gi­bi­je ili bi­lo ko­ji dru­gi de­talj, ve­zan za žr­tve 28. ju­la 1944. go­di­ne. Po­zi­va­mo sva ve­lič­ka brat­stva da se sa­mo­or­ga­ni­zu­ju i svo­je žr­tve po­pi­šu – po­ru­ču­ju iz Klu­ba.

Uka­zu­ju da je po­sled­nji tre­nu­tak da se na va­ljan na­čin iz­vr­ši re­vi­zi­ja spi­ska žr­ta­va ge­no­ci­da 1944. dok još po­sto­je lju­di ko­ji pam­te zlo­čin ili svje­do­če­nje bli­žnjih o nje­mu.
– Mo­li­mo Ve­li­ča­ne i sve dru­ge da ovaj po­ziv naj­o­zbilj­ni­je shva­te kao du­bo­ko mo­ral­nu i po­ro­dič­nu oba­ve­zu i do­pri­ne­su da spi­sak žr­ta­va ge­no­ci­da uči­ni­mo što je mo­gu­će tač­ni­jim. Po­dat­ke ko­je smo do sa­da pri­ku­pi­li, i za ko­je ra­di­mo pro­vje­ru, mo­že­te po­gle­da­ti na www.ve­li­ka.me. Po­dat­ke, sje­ća­nja i do­pu­ne ili ko­rek­ci­je spi­ska mo­že­te sla­ti na mejl adre­su in­fo­@ve­li­ka.me – za­klju­ču­ju u Klu­bu Ve­li­ka.

Ve­li­ča­ni tvr­de da su 28. ju­la 1944. go­di­ne u se­lu Ve­li­ka dvi­je SS di­vi­zi­je – „Princ Eugen” sa­sta­vlje­na uglav­nom od folk­sdoj­če­ra i „Sken­der­beg” sa­sta­vlje­na od Al­ba­na­ca, pot­po­mog­nu­ti lo­kal­nim mu­sli­man­skim sta­nov­ni­štvom iz Pla­va, Gu­si­nja i Bi­ho­ra, iz­vr­ši­le su ge­no­cid nad mje­šta­ni­ma Ve­li­ke na sje­ve­ru Cr­ne Go­re. Na naj­svi­re­pi­ji mo­gu­ći na­čin ubi­je­no je pre­ko 600 Ve­li­ča­na, ve­ći­nom že­na i dje­ce.M.S.
http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Dr ... 20%BErtava
Корисников грб
Aнa
 
Поруке: 4085
Придружен: Пет Нов 11, 2011 6:49 pm

Re: Bilješke o Crnoj Gori

Порукаод Aнa » Пон Мар 06, 2017 5:26 pm

Корисников грб
Aнa
 
Поруке: 4085
Придружен: Пет Нов 11, 2011 6:49 pm

Re: Bilješke o Crnoj Gori

Порукаод Aнa » Уто Мар 07, 2017 7:13 pm

Корисников грб
Aнa
 
Поруке: 4085
Придружен: Пет Нов 11, 2011 6:49 pm

Re: Bilješke o Crnoj Gori

Порукаод Aнa » Уто Мар 14, 2017 6:47 pm

[ Kurir, Objavila: J.B.Č. ]


Što okupatori silom Montenegrini milom

Crnogorska serija „Božićni ustanak“, snimljena je sa namjerom da se unese mržnja između dva naroda, ocjenjuju sagovornici Kurira. Akademik Matija Bećković je iznenađen ovakvim projektom Javnog servisa Crne Gore.
Facebook Share
. .
"Sve što su okupatori htjeli silom, Montenegrini ispunjavaju milom. Otkad su podigli čergu na vrhu Lovćena, cio svijet zna ko su i šta su Crnogorci, sem oni sami", navodi Bećković za Kurir.
Na navodne propuste u snimanju, poput zastave koja nije korišćena u to vrijeme, Bećković odgovara: " Oni su gazili svoju zastavu misleći da je tuđa, a istakli neku koja nije ničija".

Najviše se polemisalo o izjavi glumca Mladena Nelevića, koji je dešavanja iz 1918. kad je Crna Gora pripojena Srbiji, proglasio okupacijom. To je šokiralo čuvenog glumca Petra Božovića.

"Čudno mi je da Nelević nešto tako kaže. Nisam gledao seriju i neću, mada ništa me više ne iznenađuje", kaže Petar Božović.

Najkritičkiji prema glumcu bio je reditelj Dragoslav Bokan, koji je o ovome na Fejsbuku objavio tekst s naslovom „Unošenje mržnje prema Srbima u prikazu istorije Crne Gore“.

"Oni koji Mladena pamte kao upečatljivog Njegoša u seriji 'Vuk Karadžić' i kao orlovski oštrog Mandušića Vuka u 'Gorskom vijencu' osjetiće blagu vrtoglavicu zbog ovakvog njegovog iskoraka iz sopstvene sudbine i porodične loze njegovih časnih srpskih predaka. Su čim pred tog istog 'tvog' Njegoša, Mladene, i pred onog Miloša, koga ne priznaješ, kao ni, po tebi, 'okupatorske vojnike' (što su krvarili na Ceru, Kolubari i Kajmakčalanu za ujedinjenje srpstva)? Strašne se stvari dešavaju sa Srbima koji su izdali svoje srpstvo onda kada je Srbiji, njihovoj jedinoj otadžbini (bez obzira na to iz kog su srpskog zavičaja rođenjem i porijeklom), teško i najteže, možda, i u čitavoj istoriji (uračunavajući tu i ropstvo pod Turcima i stradanje pod ustašama u Drugom svjetskom ratu). Ne ostavlja se majka kada je raspeta i u nevolji, napadnuta od svih.To je već stvar viteštva, ne samo 'nacionalnog osjećaja' i trenutne koristi", napisao je Bokan.
Корисников грб
Aнa
 
Поруке: 4085
Придружен: Пет Нов 11, 2011 6:49 pm

Re: Bilješke o Crnoj Gori

Порукаод Aнa » Сре Мар 15, 2017 1:50 pm

Корисников грб
Aнa
 
Поруке: 4085
Придружен: Пет Нов 11, 2011 6:49 pm

Претходни

Повратак на КОРЕНИ СРБА - историја, традиција, култура

Ко је на вези

Корисника прегледа овај форум: Bing [Bot], Google Adsense [Bot], MSNbot Media и 10 госта